Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Средба на градоначалникот со жените од с.Табановце и с. Пчиње

На 25.11.2021год, жените од селата Табановце и Пчиња имаа состанок со Градоначалникот на Општина Куманово, Претседателката на Советот и раководителите  на секторите. Состанокот траеше 2

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Мрежен состанок

На 19.11.2021 во Табановце се одржа мрежен состанок со жените со кои работи ХЗ “Мајка”, од селата Табановце, Пчиња, Биљановце и населбата Перо Чичо. Цел

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Работилница за размена

На 28-29 октомври 2021 год. во Скопје, претставнички на невладини организации од Северна Македонија и Албанија се сретнаа на дводневната работилница за размена, организирана за

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Завршен настан

Како завршен настан група од 25 женски активистки од Штип, со помош и поддршка на ЕХО Едукативно-хуманитарна организација Штип, поднесоа предлог барања за вклучување на мерки

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Поднесени барања до општина Куманово од жените од с.Табановце и с.Пчиња

На 15.10. 21 год. жените од селата Табановце и Пчиња ги предадоа своите барања во општина Куманово. Жените од с.Табановце побараа, оспособување на постоечката водоводна мрежа за користење и доградба таму каде

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Јавен настан во с.Пчиња – чистење , фарбање и заградување со жица на мостот во с.Пчиња

Настанот е организиран на иницијатива на жените од с.Пчиња, бидејќи постоечкиот мост не беше ограден и претставуваше опасност за децата кога одат на училиште. Акцијата траеше

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Работилница за одредување приоретети

Во рамките на проектот “Жените Ромки знаат како”, беше одржана информативна  работилница за функционирањето на локалната самоуправа, како и едукација за поднесување на иницијативи до локалната самоуправа за решавање на приоритетни проблеми

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Работилница с. Пчиња на 21.07.2021

Одржана работилница за приоритизација на проблеми и процес на јавно застапување  во с.Пчиња како дел од проектот „Жени гласноговорнички„. Присуствуваа сите жени членки на работниот

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Локални активности на Женска акција – Радовиш

Женска акција – Радовиш спроведе локални активности со кои ги идентификуваат потребите на жените во општина Конче, во рамките на проектот побарај промена, и проектот Вклучи се-Побарај гласно!

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Да ја развиваме свеста дека моќта за одлучување е  во наши раце! Уште од остварувањето на правото на глас на жената, сме настојувале и ќе продолжиме да настојуваме нашиот глас

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

„Биди јасна и гласна“ – кампања за активно учество на жените во локалната заедница

Зајакнувањето на жените и слухот за женското учество во јавниот живот се сериозни индикатори за зрелоста на едно општество и за неговиот дострел на полето

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Активности на Мајка Куманово

Организација Х.З,,Мајка“  Куманово во втората половина на месец мај ги спроведе следните активности:  Печатени  информативни карти Одржани средба со жени од селата  Пчиња и Табановце

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Организација на жени Струмица за своите почетни активности на проектот БИДИ АКТИВНА – БИДИ ГЛАСНА!

Во периодот март-април 2020 година како почетни активности организацијата на жени од Струмица идентификуваше 4 локални лидерки од две заедници – 6-та Урбана заедница од

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

ЕХО од Штип спроведени 200 теренски анкети за испитување на потребите на жените

Едукативно-хумантирната организација ЕХО од Штип  започна со спреоведување на проектот „Преку женски активизам и иницијативи до родово инклузивна и одговорна општина“ во рамките на проектот

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Почетни активности за ХЗ „Мајка“ – Куманово во рамки на проектот „Вклуи се – Побарај гласно!“

Со цел жените да ги изразат своите мислења со самодоверба и да влијаат на квалитетот на управувањето и процесот на донесување одлуки во нивните заедници,

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »