Средба за вмрежување

На 24-ти март 2022 г. во хотел “Континентал” – Скопје, се одржа средба за вмрежување на локалните женски организации и локални  иницијативни групи од Струмица, Куманово, Радовиш и Штип кои го спроведуваат проектот “Вклучи се побарај гласно!“

На средбата беа разменети искуства помеѓу организациите/партнерите/локалните женски организации и иницијативи во врска со користените стратегии, зајакнувањето на капацитетите на жените, спроведените активности за застапување, постигнатите резултати и влијание. Секоја од регрантираните организации ги презентираше остварените резултатите на локално ниво, поднесените барања до општините произлезени од потребите на локалните иницијативни женски групи.

Учесничките преку научените лекции, меѓусебно се поврзаа и дадоа препораки за во иднина, ги дефинираа прашањата од заеднички интерес и можните остварување на натамошна соработка.

На средбата учествуваа проектиот тим на НСРР, АГОРА, програмските координаторки на “Мајка“ – Куманово, ЕХО – Штип,  “Черења” -Штип,  ОЖ Струмица и  “Женска акција” – Радовиш , како и по 2 жени од иницијативните локални групи.

По завршување на средбата беше организирана заедничка посета на изложбата на UN Women eдукативна изложба „Родова еднаквост денес за одржливо утре!“ во East Gate Mall.

Еднодневна работилница за јакнење на капацитетите за родова еднаквост во с.Босилово

На 23 септември во просториите на Едукативниот центар во Босилово беше спроведена еднодневна работилница на тема  „Јакнење на капацитетите за концептот на родовата еднкавост“, на

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Средба со координаторка за еднакви можности и со членови на КЕМЖМ

На 21.09 во просториите  на Едукативниот центар во општина Босилово се одржа средба на која учествуваа координаторката за еднакви можности на општината и пет члена

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Средба со градоначалникот на општината Босилово

Проектниот тим на ОЖ Струмица на 16.09.2022 оствари средба со градоначалникот на општина Босилово. На средбата градоначалникот беше запознаен со планираните активности поврзани со процесот

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Средба на градоначалникот со жените од с.Табановце и с. Пчиње

На 25.11.2021год, жените од селата Табановце и Пчиња имаа состанок со Градоначалникот на Општина Куманово, Претседателката на Советот и раководителите  на секторите. Состанокот траеше 2

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Мрежен состанок

На 19.11.2021 во Табановце се одржа мрежен состанок со жените со кои работи ХЗ “Мајка”, од селата Табановце, Пчиња, Биљановце и населбата Перо Чичо. Цел

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Работилница за размена

На 28-29 октомври 2021 год. во Скопје, претставнички на невладини организации од Северна Македонија и Албанија се сретнаа на дводневната работилница за размена, организирана за

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Завршен настан

Како завршен настан група од 25 женски активистки од Штип, со помош и поддршка на ЕХО Едукативно-хуманитарна организација Штип, поднесоа предлог барања за вклучување на мерки

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Поднесени барања до општина Куманово од жените од с.Табановце и с.Пчиња

На 15.10. 21 год. жените од селата Табановце и Пчиња ги предадоа своите барања во општина Куманово. Жените од с.Табановце побараа, оспособување на постоечката водоводна мрежа за користење и доградба таму каде

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Јавен настан во с.Пчиња – чистење , фарбање и заградување со жица на мостот во с.Пчиња

Настанот е организиран на иницијатива на жените од с.Пчиња, бидејќи постоечкиот мост не беше ограден и претставуваше опасност за децата кога одат на училиште. Акцијата траеше

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Работилница за одредување приоретети

Во рамките на проектот “Жените Ромки знаат како”, беше одржана информативна  работилница за функционирањето на локалната самоуправа, како и едукација за поднесување на иницијативи до локалната самоуправа за решавање на приоритетни проблеми

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Работилница с. Пчиња на 21.07.2021

Одржана работилница за приоритизација на проблеми и процес на јавно застапување  во с.Пчиња како дел од проектот „Жени гласноговорнички„. Присуствуваа сите жени членки на работниот

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Локални активности на Женска акција – Радовиш

Женска акција – Радовиш спроведе локални активности со кои ги идентификуваат потребите на жените во општина Конче, во рамките на проектот побарај промена, и проектот Вклучи се-Побарај гласно!

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Да ја развиваме свеста дека моќта за одлучување е  во наши раце! Уште од остварувањето на правото на глас на жената, сме настојувале и ќе продолжиме да настојуваме нашиот глас

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

„Биди јасна и гласна“ – кампања за активно учество на жените во локалната заедница

Зајакнувањето на жените и слухот за женското учество во јавниот живот се сериозни индикатори за зрелоста на едно општество и за неговиот дострел на полето

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Активности на Мајка Куманово

Организација Х.З,,Мајка“  Куманово во втората половина на месец мај ги спроведе следните активности:  Печатени  информативни карти Одржани средба со жени од селата  Пчиња и Табановце

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Организација на жени Струмица за своите почетни активности на проектот БИДИ АКТИВНА – БИДИ ГЛАСНА!

Во периодот март-април 2020 година како почетни активности организацијата на жени од Струмица идентификуваше 4 локални лидерки од две заедници – 6-та Урбана заедница од

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

ЕХО од Штип спроведени 200 теренски анкети за испитување на потребите на жените

Едукативно-хумантирната организација ЕХО од Штип  започна со спреоведување на проектот „Преку женски активизам и иницијативи до родово инклузивна и одговорна општина“ во рамките на проектот

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »

Почетни активности за ХЗ „Мајка“ – Куманово во рамки на проектот „Вклуи се – Побарај гласно!“

Со цел жените да ги изразат своите мислења со самодоверба и да влијаат на квалитетот на управувањето и процесот на донесување одлуки во нивните заедници,

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »