Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Почетни активности за ХЗ „Мајка“ – Куманово во рамки на проектот „Вклуи се – Побарај гласно!“

Со цел жените да ги изразат своите мислења со самодоверба и да влијаат на квалитетот на управувањето и процесот на донесување одлуки во нивните заедници, потребно е да се работи на нивно зајакнување. Проектот „Вклучи се – Побарај гласно“ преку соработката со петте одбрани, локални женски граѓански организации  има цел да ги поттикне жените од локалните заедници да се мобилизираат и зајакнат, да бидат гласни и вклучени во локалните процеси на донесување одлуки и општинските буџети.

Во овој контекст, една од партнерските организации „Мајка“– Куманово отпочна со спроведување на активности во поглед на реализација на нивниот проект „Жени гласноговорнички“.

Проектниот тим на „Мајка„ оствари средба со потенциални локални лидерки од с. Пчиња и с. Табановце за време на кои беа претставени активностите, целите на проектот, како и која би била улогата и задолженијата на локалните лидерки.

Сподели:

Повеќе објави

Средба за сработеното во с.Пчиња

На 30.01.2022год. беше одржана средба и со жените од работниот тим во селото Пчиња. На средбата се дискутираше за сработеното во 2021 година, и нивните

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои