Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Почетни активности за ХЗ „Мајка“ – Куманово во рамки на проектот „Вклуи се – Побарај гласно!“

Со цел жените да ги изразат своите мислења со самодоверба и да влијаат на квалитетот на управувањето и процесот на донесување одлуки во нивните заедници, потребно е да се работи на нивно зајакнување. Проектот „Вклучи се – Побарај гласно“ преку соработката со петте одбрани, локални женски граѓански организации  има цел да ги поттикне жените од локалните заедници да се мобилизираат и зајакнат, да бидат гласни и вклучени во локалните процеси на донесување одлуки и општинските буџети.

Во овој контекст, една од партнерските организации „Мајка“– Куманово отпочна со спроведување на активности во поглед на реализација на нивниот проект „Жени гласноговорнички“.

Проектниот тим на „Мајка„ оствари средба со потенциални локални лидерки од с. Пчиња и с. Табановце за време на кои беа претставени активностите, целите на проектот, како и која би била улогата и задолженијата на локалните лидерки.

Сподели:

Повеќе објави

Работилница во Куманово

Хуманитарното здружение „Мајка“ од Куманово одржа работна средба за изработка на Програмата на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. На работилницата учествуваа претставници

Средба со жените ромки од Штип

Во Штип на 13.10, се оддржа средба со група на активни жени ромки од Штип во поддршка на здружението „Черења“. На работната средба учесничките ги

Средба со жените во Штип

На 26 септември во Хотел Изгрев се одржа средба со жените од општина Штип. На средбата се разговараше за предизвиците и проблемите со кои се