Локални активности на Женска акција – Радовиш

Женска акција – Радовиш спроведе локални активности со кои ги идентификуваат потребите на жените во општина Конче, во рамките на проектот побарај промена, и проектот Вклучи се-Побарај гласно!

Отворен ден во Штип “ТИ МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ ПРОМЕНА ВО ТВОЈАТА ЗАЕДНИЦА“

Отворен ден во Штип “ТИ МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ ПРОМЕНА ВО ТВОЈАТА ЗАЕДНИЦА“ во организација на ЕХО, како дел од проектот “ВКЛУЧИ СЕ ПОБАРАЈ ГЛАСНО“ Отворениот информативен ден кој се одржа на 8.6.2021 год. во Штип имаше за цел да ги поттикне жените од Штип да ги изнесат проблемите и предизвиците со кои се соочуваат во […]

Почетни активности на “Женска Акција“ од Радовиш

Еден од партнерите на НСРР и АГОРА, во спроведувањето на проектот ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО! е Женска Акција од Радовиш. Тие во периодот на месец март-април 2020 година, идентификуваа локални лидерки кои ќе работат на терен на мобилизација на жените во Ораовица и Конче. Преку активностите на терен, Женска Акција ќе ги испитаат потребите […]

ЕХО од Штип спроведени 200 теренски анкети за испитување на потребите на жените

Едукативно-хумантирната организација ЕХО од Штип  започна со спреоведување на проектот „Преку женски активизам и иницијативи до родово инклузивна и одговорна општина“ во рамките на проектот ВКЛУЧИ СЕ, ПОБАРАЈ ГЛАСНО! во партнерство со НСРР – Национален совет за родова рамноправност и АГОРА – центар за промоција на граѓански вредности, финансиски поддржан од канцеларијата на UN Women […]