Средба со градоначалникот на општината Босилово

Проектниот тим на ОЖ Струмица на 16.09.2022 оствари средба со градоначалникот на општина Босилово. На средбата градоначалникот беше запознаен со планираните активности поврзани со процесот на изработка на програмата и за важноста од вградување на родовата компонента вo општинските политики. Побарана е поддршка за обезбедување на просторен капацитет за одржување на еднодневна работилница во општински […]

Средба за сработеното во с.Пчиња

На 30.01.2022год. беше одржана средба и со жените од работниот тим во селото Пчиња. На средбата се дискутираше за сработеното во 2021 година, и нивните барања опфатени во буџетот на Општина Куманово за 2022год. како и за идни активности. Во буџетот вклучени се  следните нивни барања:  Изработка на техничка документација за  прочистителна станица за вода во село […]

Средба за сработеното во с.Табановце

На 29.01.2022год. се одржа средба со жените од работниот тим во селото Табановце. На средбата се дискутираше за тоа што е сработено во 2021 година, кои нивни предлози влегоа во буџетот на Општина Куманово за 2022 и за идни активности. Во новиот буџет на општината влезени се следните барања:  Изградба на фекална канализација во село Табановце  […]

Прифатени иницијативи на ЕХО од општина Штип

Предложените  активности на ЕХО кои беа аплицирани на Јавениот повик за предлог активности од зруженија и фондации до Општина Штип во Програмата за еднакви можности за 2022 година се прифатени и вклучени во истата,  што значи, дека се обезбедени и одвоени финансиски средства во новиот буџет за нивно реализирање. Опсегот на активностите се однесува на […]

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои се соочуваат и приоритетите кои беа утврдени преку партиципативно истражување, како и на нивните локални средби. Целта на овие заложби на жените, е да направат промени во своите заедници и […]

Средба со градоначалникот на Струмица

Организација на жени Струмица, во соработка со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Општина Струмица, на 29.11.2021 год. организираше дебата, на која се презентираа приоритетните барања на жените од Струмица и околните општини. Дебатата беше со цел жените да добијат повратна информација од градоначалникот и општинската администрација за нивните поднесени барања и решавање на проблемите и потребите на […]

Средба на градоначалникот со жените од с.Табановце и с. Пчиње

На 25.11.2021год, жените од селата Табановце и Пчиња имаа состанок со Градоначалникот на Општина Куманово, Претседателката на Советот и раководителите  на секторите. Состанокот траеше 2 часа и жените имаа можност дирекно од надлежните да ги слушнат плановите на општина Куманово за 2022год. но и да ги презентираат нивните барања, претходно поднесени до админстрацијата на општината. […]

ЕХО на средбата со Градоначалникот на Штип

На 10.11.2021 год. тимот на ЕХО оствари средба со  Градоначалникот  на Штип г-дин Иван Јорданов. На  состанокот Градоначалникот беше запознат со теренските активности на ЕХО и локалните женски јадра од неколку заедници во градот Штип, во рамките на проектот “ВКЛУЧИ СЕ-ПОБАРАЈ ГЛАСНО” . Во фокусот на оваа средба беше, информирање и дискусија за  веќе поднесените пет родово буџетски […]

Мрежен состанок

На 19.11.2021 во Табановце се одржа мрежен состанок со жените со кои работи ХЗ “Мајка”, од селата Табановце, Пчиња, Биљановце и населбата Перо Чичо. Цел на состанокот беше договор за заеднички настап со своите барања пред градоначалникот и општинската администрација како и размена на искуства.      

Конфор – зона за дружење на жените во Табановце

На 19.11.2021 се одржа настан за мобилизација на заедницата во селото Табановце. Жените започнаа со уредување на едно катче „конфор зона за дружење на  жените“. Се поставија две клупи, понатаму ќе следи засадување на дрвја и уредување на околината.