Прифатени иницијативи на ЕХО од општина Штип

Предложените  активности на ЕХО кои беа аплицирани на Јавениот повик за предлог активности од зруженија и фондации до Општина Штип во Програмата за еднакви можности за 2022 година се прифатени и вклучени во истата,  што значи, дека се обезбедени и одвоени финансиски средства во новиот буџет за нивно реализирање. Опсегот на активностите се однесува на […]

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои се соочуваат и приоритетите кои беа утврдени преку партиципативно истражување, како и на нивните локални средби. Целта на овие заложби на жените, е да направат промени во своите заедници и […]

Средба со градоначалникот на Струмица

Организација на жени Струмица, во соработка со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Општина Струмица, на 29.11.2021 год. организираше дебата, на која се презентираа приоритетните барања на жените од Струмица и околните општини. Дебатата беше со цел жените да добијат повратна информација од градоначалникот и општинската администрација за нивните поднесени барања и решавање на проблемите и потребите на […]

Средба на градоначалникот со жените од с.Табановце и с. Пчиње

На 25.11.2021год, жените од селата Табановце и Пчиња имаа состанок со Градоначалникот на Општина Куманово, Претседателката на Советот и раководителите  на секторите. Состанокот траеше 2 часа и жените имаа можност дирекно од надлежните да ги слушнат плановите на општина Куманово за 2022год. но и да ги презентираат нивните барања, претходно поднесени до админстрацијата на општината. […]

ЕХО на средбата со Градоначалникот на Штип

На 10.11.2021 год. тимот на ЕХО оствари средба со  Градоначалникот  на Штип г-дин Иван Јорданов. На  состанокот Градоначалникот беше запознат со теренските активности на ЕХО и локалните женски јадра од неколку заедници во градот Штип, во рамките на проектот “ВКЛУЧИ СЕ-ПОБАРАЈ ГЛАСНО” . Во фокусот на оваа средба беше, информирање и дискусија за  веќе поднесените пет родово буџетски […]

Мрежен состанок

На 19.11.2021 во Табановце се одржа мрежен состанок со жените со кои работи ХЗ “Мајка”, од селата Табановце, Пчиња, Биљановце и населбата Перо Чичо. Цел на состанокот беше договор за заеднички настап со своите барања пред градоначалникот и општинската администрација како и размена на искуства.      

Конфор – зона за дружење на жените во Табановце

На 19.11.2021 се одржа настан за мобилизација на заедницата во селото Табановце. Жените започнаа со уредување на едно катче „конфор зона за дружење на  жените“. Се поставија две клупи, понатаму ќе следи засадување на дрвја и уредување на околината.       

Работилница за размена

На 28-29 октомври 2021 год. во Скопје, претставнички на невладини организации од Северна Македонија и Албанија се сретнаа на дводневната работилница за размена, организирана за да ги собере претставничките на ГО кои работат на иницијативи, поддржани од UN Women за зајакнување на жените и зголемување на учеството на жените во одлучувањето во Северна Македонија и […]

Завршен настан

Како завршен настан група од 25 женски активистки од Штип, со помош и поддршка на ЕХО Едукативно-хуманитарна организација Штип, поднесоа предлог барања за вклучување на мерки во релевантните општински програми и соодветна распределба на финансиски средства од општинскиот буџет, како ефикасно би се одговорило на најважните, приоритетни потреби на жените и девојките во Општина Штип.  На […]

Средба со градоначалникот г-дин Иван Јорданов

На 12.11.2021 год. група на жени учеснички на работилниците организирани во рамките на “БИДИ ЈАСНА – БИДИ ГЛАСНА” имаше состанок со градоначалникот на општина Штип г-дин Иван Јорданов. На состанокот беа презентирани барањата за решавање на приоритетните проблеми кои жените Ромки ги одредија на состаноците и работилниците организирани од “Черење” во рамките на проектот “Жените ромки знаат како”. Приоритетен проблем […]