Организација на жени Струмица за своите почетни активности на проектот БИДИ АКТИВНА – БИДИ ГЛАСНА!

Во периодот март-април 2020 година како почетни активности организацијата на жени од Струмица идентификуваше 4 локални лидерки од две заедници – 6-та Урбана заедница од градот Струмица и село Босилово, општина Босилово и оствари две онлајн средби со истите. Подготвија анкетен прашалник за идентификување на потребите и проблемите со кои се соочуваат жените од двете […]

Почетни активности на “Женска Акција“ од Радовиш

Еден од партнерите на НСРР и АГОРА, во спроведувањето на проектот ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО! е Женска Акција од Радовиш. Тие во периодот на месец март-април 2020 година, идентификуваа локални лидерки кои ќе работат на терен на мобилизација на жените во Ораовица и Конче. Преку активностите на терен, Женска Акција ќе ги испитаат потребите […]

ЕХО од Штип спроведени 200 теренски анкети за испитување на потребите на жените

Едукативно-хумантирната организација ЕХО од Штип  започна со спреоведување на проектот „Преку женски активизам и иницијативи до родово инклузивна и одговорна општина“ во рамките на проектот ВКЛУЧИ СЕ, ПОБАРАЈ ГЛАСНО! во партнерство со НСРР – Национален совет за родова рамноправност и АГОРА – центар за промоција на граѓански вредности, финансиски поддржан од канцеларијата на UN Women […]