Одржана дводневна работилница во Куманово

На 25 и 26 ноември во просториите на општина Куманово ХЗ „Мајка“ одржа дводневна работилница  за изработка на Програмата на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2023/25 година и план за работа за 2023 година. На работилницата учествуваа претставници од КЕМЖМ, општинската администрација и жени од локалните заедници.