Одржана еднодневна работилница во Куманово

На 01.11 (вторник) во Куманово, од страна на ХЗ „Мајка“ беше одржана еднодневна работилница. На работилницата се разговараше за родовиот концепт, родово одговорно буџетирање како и рамката за родова анализа. На работилницата присуствуваа: членови на КЕМ, Претседателката на Совет на Општина Куманово и жени од локални заедници со кои тие континуирано работат  ( Пчиња, Табановце, […]