Средба со жените во Штип

На 26 септември во Хотел Изгрев се одржа средба со жените од општина Штип. На средбата се разговараше за предизвиците и проблемите со кои се соочивуваат жените и можните решенија.

Еднодневна работилница за јакнење на капацитетите за родова еднаквост во с.Босилово

На 23 септември во просториите на Едукативниот центар во Босилово беше спроведена еднодневна работилница на тема  „Јакнење на капацитетите за концептот на родовата еднкавост“, на која присуствуваа 9 учеснички, од кои 4 активни жени од Босилово и претставници на локалната самоуправа – координаторката за еднкави можности на општината и советничките кои се членови на КЕМЖМ […]

Средба со координаторка за еднакви можности и со членови на КЕМЖМ

На 21.09 во просториите  на Едукативниот центар во општина Босилово се одржа средба на која учествуваа координаторката за еднакви можности на општината и пет члена на Комисијата за ЕМЖМ при Советот на општина Босилово. На средбата тие беа запознаени со планираните активности. Претставниците на локалната самоуправа изразија голем интерес за идна соработка, особено во насока […]

Средба со жени од село Босилово

На 19.09 беше одржана средба со локални лидерки и активни жени од с.Босилово. На средбата ОЖ Струмица  ги информираше за планираните активности и беа договорени начелни термини за спроведување на активностите.

Средба со градоначалникот на општината Босилово

Проектниот тим на ОЖ Струмица на 16.09.2022 оствари средба со градоначалникот на општина Босилово. На средбата градоначалникот беше запознаен со планираните активности поврзани со процесот на изработка на програмата и за важноста од вградување на родовата компонента вo општинските политики. Побарана е поддршка за обезбедување на просторен капацитет за одржување на еднодневна работилница во општински […]