Средба за сработеното во с.Пчиња

На 30.01.2022год. беше одржана средба и со жените од работниот тим во селото Пчиња. На средбата се дискутираше за сработеното во 2021 година, и нивните барања опфатени во буџетот на Општина Куманово за 2022год. како и за идни активности. Во буџетот вклучени се  следните нивни барања:  Изработка на техничка документација за  прочистителна станица за вода во село […]

Средба за сработеното во с.Табановце

На 29.01.2022год. се одржа средба со жените од работниот тим во селото Табановце. На средбата се дискутираше за тоа што е сработено во 2021 година, кои нивни предлози влегоа во буџетот на Општина Куманово за 2022 и за идни активности. Во новиот буџет на општината влезени се следните барања:  Изградба на фекална канализација во село Табановце  […]