Прифатени иницијативи на ЕХО од општина Штип

Предложените  активности на ЕХО кои беа аплицирани на Јавениот повик за предлог активности од зруженија и фондации до Општина Штип во Програмата за еднакви можности за 2022 година се прифатени и вклучени во истата,  што значи, дека се обезбедени и одвоени финансиски средства во новиот буџет за нивно реализирање. Опсегот на активностите се однесува на […]