„Биди јасна и гласна“ – кампања за активно учество на жените во локалната заедница

Зајакнувањето на жените и слухот за женското учество во јавниот живот се сериозни индикатори за зрелоста на едно општество и за неговиот дострел на полето на демократијата. Постојат голем број меѓународни правни акти во чии рамки се обезбедува унапредување и заштита на женските права, а во нашата земја, овие права се и уставно загарантирани со […]