Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Јавен настан во општина Босилово

На ден 17.07.2021 година во рамките на проектот Биди активна – Биди гласна се спроведе јавен настан во Општина Босилово и 6 – та Месна заедница во Општина Струмица, двете населени места коишто се опфатени во проектните  активности. На јавниот настан на видна локација беше поставена табла на којашто жените жителки на споментатие месни заедници ги запишува проблемите коишто им сметаат и сакаат да се средат во заедницата. Во Босилово тоа беше на сред село пред основното училиште, додека во Струмица беше пред Тера Маркет во непосредна близина на детската градинка.
Во Општина Босилово учествува околу 50 жени , а во Општина Струмица околу 60 жени коишто ги наведоа проблемите со коишто се соочуваат. 
По сублимирањето на резултатите од јавниот настан, фокус групите и анкетите коишто се спроведоа во општините ќе се утврди кој е најголемиот проблем којшто сакаат жителките на заедниците да им се реши.

Сподели:

Повеќе објави

Средба со жените ромки од Штип

Во Штип на 13.10, се оддржа средба со група на активни жени ромки од Штип во поддршка на здружението „Черења“. На работната средба учесничките ги

Средба со жените во Штип

На 26 септември во Хотел Изгрев се одржа средба со жените од општина Штип. На средбата се разговараше за предизвиците и проблемите со кои се