Средба со локални лидерки во општина Струмица

Организација на жени од Струмица во периодот: 01.05.2021 – 31.05.2021г. оствари средби со локални лидерки од две заедници – 6-та Урбана заедница од градот Струмица и село Босилово, на кои беа договорени првите средби „кафе муабети“.

Во текот  месецот, локалните лидерки спроведоа и анкетни прашалници со 150 жени, 90 во Струмица (6-та УЗ) и со 60 жени во село Босилово. Реализирани се и по една „кафе средба“ во двете заедници и на истите присуствуваа 10 жени кои беа запознаени со целите, активностите и резултатите на проектот „Биди активна – Биди гласна“, а се дискутираше и за проблемите со кои се соочуваат во нивните заедници. Подготвен е прашалник за фокус групи за идентификување на потребите и проблемите со кои се соочуваат жените од двете заедници. На фејсбук страната на проектот „Биди активна – биди гласна!“ редовно се споделуваат објави за реализираните активности.

 

Сподели:

Повеќе објави

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои

Средба со градоначалникот на Струмица

Организација на жени Струмица, во соработка со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Општина Струмица, на 29.11.2021 год. организираше дебата, на која се презентираа