Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Средба со жени од село Босилово

На 19.09 беше одржана средба со локални лидерки и активни жени од с.Босилово. На средбата ОЖ Струмица  ги информираше за планираните активности и беа договорени начелни термини за спроведување на активностите.

Сподели:

Повеќе објави

Работилница во Куманово

Хуманитарното здружение „Мајка“ од Куманово одржа работна средба за изработка на Програмата на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. На работилницата учествуваа претставници

Средба со жените ромки од Штип

Во Штип на 13.10, се оддржа средба со група на активни жени ромки од Штип во поддршка на здружението „Черења“. На работната средба учесничките ги

Средба со жените во Штип

На 26 септември во Хотел Изгрев се одржа средба со жените од општина Штип. На средбата се разговараше за предизвиците и проблемите со кои се