Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов.
На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои се соочуваат и приоритетите кои беа утврдени преку партиципативно истражување, како и на нивните локални средби. Целта на овие заложби на жените, е да направат промени во своите заедници и да го подобрат животот на жителите, особено на жените кои секојдневно се соочени со големи предизвици. Се очекува дел од овие предлог барања да бидат разгледани од надлежните служби во општината и истите да бидат инкорпорирани во Програмите и Буџетот на општината за 2022 година. На средбата присуствуваше и координаторката за еднакви можности г-ѓа Тинка Ангелова, која ја презентираше Програмата за еднакви можности, досегашните постигнувања и чекорите кои ќе бидат превземени во 2022 година.

“Женска акција” овие активности ги спроведува во рамките на проектот  Спроведување на теренски иницијативи за зајакнување и зголемено учество на жените во процесите на донесување одлуки „Вклучи се – побарај гласно“, проект финасисран од  UN Women Скопјe, а спроведуван од  Националниот совет за родова рамноправност во партнерство со “АГОРА” – Центар за промовирање граѓански вредности.

На средбата пред градоначалникот беа презентирани и наодите, заклучоците и препораките од процената на потребите за помош и поддршка на жени жртви на насилство кои ја напуштиле насилната средина од Радовиш и Конче, изработена од организацијата ‘Женска акција’. Во таа насока се разменија искуства околу услугите кои ги нуди Општина Конче, за оваа ранлива категорија и нивно унапредување.

     

     

Сподели:

Повеќе објави

Средба за сработеното во с.Пчиња

На 30.01.2022год. беше одржана средба и со жените од работниот тим во селото Пчиња. На средбата се дискутираше за сработеното во 2021 година, и нивните

Средба со градоначалникот на Струмица

Организација на жени Струмица, во соработка со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Општина Струмица, на 29.11.2021 год. организираше дебата, на која се презентираа