Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Средба со градоначалникот на општината Босилово

Проектниот тим на ОЖ Струмица на 16.09.2022 оствари средба со градоначалникот на општина Босилово.
На средбата градоначалникот беше запознаен со планираните активности поврзани со процесот на изработка на програмата и за важноста од вградување на родовата компонента вo општинските политики. Побарана е поддршка за обезбедување на просторен капацитет за одржување на еднодневна работилница во општински простории и поддршка околу целиот процес и истата е добиена.

Сподели:

Повеќе објави

Средба со жените ромки од Штип

Во Штип на 13.10, се оддржа средба со група на активни жени ромки од Штип во поддршка на здружението „Черења“. На работната средба учесничките ги

Средба со жените во Штип

На 26 септември во Хотел Изгрев се одржа средба со жените од општина Штип. На средбата се разговараше за предизвиците и проблемите со кои се