Средба со градоначалникот г-дин Иван Јорданов

На 12.11.2021 год. група на жени учеснички на работилниците организирани во рамките на БИДИ ЈАСНА – БИДИ ГЛАСНА” имаше состанок со градоначалникот на општина Штип г-дин Иван Јорданов. На состанокот беа презентирани барањата за решавање на приоритетните проблеми кои жените Ромки ги одредија на состаноците и работилниците организирани од Черење” во рамките на проектот Жените ромки знаат како”.

Приоритетен проблем за решавање, за кое е поднесено барање до општината е асфалтирање и уредување на улицата Черења”. Жените ромки од Штип кои живеат во ромскoто маало имаат потреба од асфалтирање на улиците, кои  после дожд се полнат со вода и кал. Оваа состојба им го отежнува пристапот до централното градско подрачје, го отежнува пристапот на децата до училиште како и одржувањето на хигиената во домовите која секогаш е товар на жените.

Сподели:

Повеќе објави

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои

Средба со градоначалникот на Струмица

Организација на жени Струмица, во соработка со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Општина Струмица, на 29.11.2021 год. организираше дебата, на која се презентираа