Состанок со жени ромки во општина Кочани 25.06.2021

Жените ромки на состанок во Кочани ги утврдуваа проблемите со кои се соочуваат тие, во местата каде живеат.  Ова е дел од серијата состаноци со жените ромки и во Штип и Виница.  “Черње” како локална организација продолжува со поддршка и помош на локалните жени да се мобилизираат, организираат, понудат решение и барање до локалната самоуправа.

Сподели:

Повеќе објави

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои

Средба со градоначалникот на Струмица

Организација на жени Струмица, во соработка со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Општина Струмица, на 29.11.2021 год. организираше дебата, на која се презентираа