Работилница за одредување приоретети

Во рамките на проектот “Жените Ромки знаат како”, беше одржана информативна  работилница за функционирањето на локалната самоуправа, како и едукација за поднесување на иницијативи до локалната самоуправа за решавање на приоритетни проблеми во заедницата. Во текот на работилницата беа одредени и рангирани приоритетите на жените Ромки од заедницата во која живеат. Во тек е подготовка на иницијатива која ќе се поднесе до општина Штип, со цел истата да биде планирана во буџетот на општината за 2022 година. 

   

Сподели:

Повеќе објави

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои

Средба со градоначалникот на Струмица

Организација на жени Струмица, во соработка со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Општина Струмица, на 29.11.2021 год. организираше дебата, на која се презентираа