Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Работилница за одредување приоретети

Во рамките на проектот “Жените Ромки знаат како”, беше одржана информативна  работилница за функционирањето на локалната самоуправа, како и едукација за поднесување на иницијативи до локалната самоуправа за решавање на приоритетни проблеми во заедницата. Во текот на работилницата беа одредени и рангирани приоритетите на жените Ромки од заедницата во која живеат. Во тек е подготовка на иницијатива која ќе се поднесе до општина Штип, со цел истата да биде планирана во буџетот на општината за 2022 година. 

   

Сподели:

Повеќе објави

Средба со жените ромки од Штип

Во Штип на 13.10, се оддржа средба со група на активни жени ромки од Штип во поддршка на здружението „Черења“. На работната средба учесничките ги

Средба со жените во Штип

На 26 септември во Хотел Изгрев се одржа средба со жените од општина Штип. На средбата се разговараше за предизвиците и проблемите со кои се