Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Работилница за застапување во с.Табановце

На 2.10.21 год. во с. Табановце се одржа работилница на која се изработи план за застапување на две барања  до општина Куманово, за решавање на проблемите од немање на канализација и нефункционален водовод, а кои директно ги засега и жените од оваа заедница.
На работилницата беа одредени жените кои ќе го спроведуваат овој процес, како и дискусија за содржината на барањата кои ќе се поднесат до општината.
         

Сподели:

Повеќе објави

Работилница во Куманово

Хуманитарното здружение „Мајка“ од Куманово одржа работна средба за изработка на Програмата на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. На работилницата учествуваа претставници

Средба со жените ромки од Штип

Во Штип на 13.10, се оддржа средба со група на активни жени ромки од Штип во поддршка на здружението „Черења“. На работната средба учесничките ги

Средба со жените во Штип

На 26 септември во Хотел Изгрев се одржа средба со жените од општина Штип. На средбата се разговараше за предизвиците и проблемите со кои се