Работилница за застапување во с.Табановце

На 2.10.21 год. во с. Табановце се одржа работилница на која се изработи план за застапување на две барања  до општина Куманово, за решавање на проблемите од немање на канализација и нефункционален водовод, а кои директно ги засега и жените од оваа заедница.
На работилницата беа одредени жените кои ќе го спроведуваат овој процес, како и дискусија за содржината на барањата кои ќе се поднесат до општината.
         

Сподели:

Повеќе објави

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои

Средба со градоначалникот на Струмица

Организација на жени Струмица, во соработка со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Општина Струмица, на 29.11.2021 год. организираше дебата, на која се презентираа