Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Пристигнаа контејнери во селото Пчиња

Жените од селото Пчиња како дел од своите застапувачки акции, доставија барање и до ЈП Чистота и зеленило, за поставување на контејнери во селото и организирано собирање на смет. По неколку средби, телефонски јавувања и упорното настојување контијнерите пристигнаа за употреба.

Сподели:

Повеќе објави

Работилница во Куманово

Хуманитарното здружение „Мајка“ од Куманово одржа работна средба за изработка на Програмата на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. На работилницата учествуваа претставници

Средба со жените ромки од Штип

Во Штип на 13.10, се оддржа средба со група на активни жени ромки од Штип во поддршка на здружението „Черења“. На работната средба учесничките ги

Средба со жените во Штип

На 26 септември во Хотел Изгрев се одржа средба со жените од општина Штип. На средбата се разговараше за предизвиците и проблемите со кои се