Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Приоритетни потреби на жените во с. Пчиње

На 16.09.2021 год. се одржа работилница за рангирање и одредување на приоритетните потреби на жените од с.Пчиње. Мобилизираната група жени, посочија повеќе проблеми со кои се соочуваат, за најгорливите ќе подготват и поднесат барање до општината за нивно решавање.  Со тоа општината ќе треба да предвиди финасиски средства во буџетот за 2022 год. и обезбеди подобри услови за живот на жените во таа заеденица.
     

Сподели:

Повеќе објави

Средба за сработеното во с.Пчиња

На 30.01.2022год. беше одржана средба и со жените од работниот тим во селото Пчиња. На средбата се дискутираше за сработеното во 2021 година, и нивните

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои