Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Приоритетни потреби на жените во с. Пчиње

На 16.09.2021 год. се одржа работилница за рангирање и одредување на приоритетните потреби на жените од с.Пчиње. Мобилизираната група жени, посочија повеќе проблеми со кои се соочуваат, за најгорливите ќе подготват и поднесат барање до општината за нивно решавање.  Со тоа општината ќе треба да предвиди финасиски средства во буџетот за 2022 год. и обезбеди подобри услови за живот на жените во таа заеденица.
     

Сподели:

Повеќе објави

Средба со жените ромки од Штип

Во Штип на 13.10, се оддржа средба со група на активни жени ромки од Штип во поддршка на здружението „Черења“. На работната средба учесничките ги

Средба со жените во Штип

На 26 септември во Хотел Изгрев се одржа средба со жените од општина Штип. На средбата се разговараше за предизвиците и проблемите со кои се