Приоритетни потреби на жените во с. Пчиње

На 16.09.2021 год. се одржа работилница за рангирање и одредување на приоритетните потреби на жените од с.Пчиње. Мобилизираната група жени, посочија повеќе проблеми со кои се соочуваат, за најгорливите ќе подготват и поднесат барање до општината за нивно решавање.  Со тоа општината ќе треба да предвиди финасиски средства во буџетот за 2022 год. и обезбеди подобри услови за живот на жените во таа заеденица.
     

Сподели:

Повеќе објави

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои

Средба со градоначалникот на Струмица

Организација на жени Струмица, во соработка со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Општина Струмица, на 29.11.2021 год. организираше дебата, на која се презентираа