Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Почетни активности на Здружението на Ромите Черења-Штип

Здружението на Ромите Черења Штип, како партнер организација во проектот ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО, во мај 2021 год. отпочна со спроведување на активности на терен.

Беа идентификувани жени од заедницата (медијаторки) кои ќе работат на терен со жените во неколку заедници.

Веднаш по започнувањето на проектот воспоставени се контакти со жени потенцијални медијаторки  од Штип Кочани и Виница. Договорени и остварени  се  средби со избраните медијаторки на 05.06.2021 година со медијаторката Сабина Асанова од Штип, на 11.05.2021 година со медијаторката Серпил Ѓеоргиева во Кочани и на 13 .05.2021 година со медијаторката Зухра Салиева во Виница. На состанокот  презентирана е целта на проектот, активности на локално ниво, како и тоа, што е нивната улога и што ќе се постигне со работењето на терен.

Сподели:

Повеќе објави

Работилница во Куманово

Хуманитарното здружение „Мајка“ од Куманово одржа работна средба за изработка на Програмата на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. На работилницата учествуваа претставници

Средба со жените ромки од Штип

Во Штип на 13.10, се оддржа средба со група на активни жени ромки од Штип во поддршка на здружението „Черења“. На работната средба учесничките ги

Средба со жените во Штип

На 26 септември во Хотел Изгрев се одржа средба со жените од општина Штип. На средбата се разговараше за предизвиците и проблемите со кои се