Почетни активности на Здружението на Ромите Черења-Штип

Здружението на Ромите Черења Штип, како партнер организација во проектот ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО, во мај 2021 год. отпочна со спроведување на активности на терен.

Беа идентификувани жени од заедницата (медијаторки) кои ќе работат на терен со жените во неколку заедници.

Веднаш по започнувањето на проектот воспоставени се контакти со жени потенцијални медијаторки  од Штип Кочани и Виница. Договорени и остварени  се  средби со избраните медијаторки на 05.06.2021 година со медијаторката Сабина Асанова од Штип, на 11.05.2021 година со медијаторката Серпил Ѓеоргиева во Кочани и на 13 .05.2021 година со медијаторката Зухра Салиева во Виница. На состанокот  презентирана е целта на проектот, активности на локално ниво, како и тоа, што е нивната улога и што ќе се постигне со работењето на терен.

Сподели:

Повеќе објави

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои

Средба со градоначалникот на Струмица

Организација на жени Струмица, во соработка со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Општина Струмица, на 29.11.2021 год. организираше дебата, на која се презентираа