Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Почетни активности на “Женска Акција“ од Радовиш

Еден од партнерите на НСРР и АГОРА, во спроведувањето на проектот ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО! е Женска Акција од Радовиш.

Тие во периодот на месец март-април 2020 година, идентификуваа локални лидерки кои ќе работат на терен на мобилизација на жените во Ораовица и Конче. Преку активностите на терен, Женска Акција ќе ги испитаат потребите на тие жени и ќе се обидат да ги мобилизираат во процесот на застапување пред општините.

Акциите за застапувани, предвидени во рамките на проектот ќе имаат за цел идентификуваните потреби на жените од Ораовица и Конче да влезат во програмите и буџетите на општините Конче и Радовиш во 2021 година.

 

Сподели:

Повеќе објави

Средба за сработеното во с.Пчиња

На 30.01.2022год. беше одржана средба и со жените од работниот тим во селото Пчиња. На средбата се дискутираше за сработеното во 2021 година, и нивните

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои