Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Почетни активности на “Женска Акција“ од Радовиш

Еден од партнерите на НСРР и АГОРА, во спроведувањето на проектот ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО! е Женска Акција од Радовиш.

Тие во периодот на месец март-април 2020 година, идентификуваа локални лидерки кои ќе работат на терен на мобилизација на жените во Ораовица и Конче. Преку активностите на терен, Женска Акција ќе ги испитаат потребите на тие жени и ќе се обидат да ги мобилизираат во процесот на застапување пред општините.

Акциите за застапувани, предвидени во рамките на проектот ќе имаат за цел идентификуваните потреби на жените од Ораовица и Конче да влезат во програмите и буџетите на општините Конче и Радовиш во 2021 година.

 

Сподели:

Повеќе објави

Работилница во Куманово

Хуманитарното здружение „Мајка“ од Куманово одржа работна средба за изработка на Програмата на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. На работилницата учествуваа претставници

Средба со жените ромки од Штип

Во Штип на 13.10, се оддржа средба со група на активни жени ромки од Штип во поддршка на здружението „Черења“. На работната средба учесничките ги

Средба со жените во Штип

На 26 септември во Хотел Изгрев се одржа средба со жените од општина Штип. На средбата се разговараше за предизвиците и проблемите со кои се