Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Поднесени барања до општина Куманово од жените од с.Табановце и с.Пчиња

На 15.10. 21 год. жените од селата Табановце и Пчиња ги предадоа своите барања во општина Куманово.

Жените од с.Табановце побарааоспособување на постоечката водоводна мрежа за користење и доградба таму каде што ја нема, изградба на канализациона мрежа, поставување на улично осветлување во оние делови од селото каде што го нема, изградба на тротоари и поставување сигнализација на главниот пат кој минува низ селото, и  враќање на стариот возен ред на јавниот превоз.

Жените од с. Пчиња побараа: изградба на водоводна мрежа и канализација, изградба на тротоари на патот кој минува низ селото, одржување на уличното осветлување и организирано собирање на смет.

Во текот на подготовката на барањата жените поминаа процес на подготовка на план за застапување и содржина на барањата. Упорност и трудот на женските групи резултираше со поднесувањето на барањата до општина Куманово. Сите барања се засновани на реалните потреби на жени но и потребата на целите локални заедници.

Во понатамошните активности предвидено е да се достави барање до градоначалникот и раководителите на релевантните сектори за средби каде жените ќе имаат можност дирекно да ги застапуваат барањата.

Сподели:

Повеќе објави

Средба со жените ромки од Штип

Во Штип на 13.10, се оддржа средба со група на активни жени ромки од Штип во поддршка на здружението „Черења“. На работната средба учесничките ги

Средба со жените во Штип

На 26 септември во Хотел Изгрев се одржа средба со жените од општина Штип. На средбата се разговараше за предизвиците и проблемите со кои се