Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Поднесени барања до општина Куманово од жените од с.Табановце и с.Пчиња

На 15.10. 21 год. жените од селата Табановце и Пчиња ги предадоа своите барања во општина Куманово.

Жените од с.Табановце побарааоспособување на постоечката водоводна мрежа за користење и доградба таму каде што ја нема, изградба на канализациона мрежа, поставување на улично осветлување во оние делови од селото каде што го нема, изградба на тротоари и поставување сигнализација на главниот пат кој минува низ селото, и  враќање на стариот возен ред на јавниот превоз.

Жените од с. Пчиња побараа: изградба на водоводна мрежа и канализација, изградба на тротоари на патот кој минува низ селото, одржување на уличното осветлување и организирано собирање на смет.

Во текот на подготовката на барањата жените поминаа процес на подготовка на план за застапување и содржина на барањата. Упорност и трудот на женските групи резултираше со поднесувањето на барањата до општина Куманово. Сите барања се засновани на реалните потреби на жени но и потребата на целите локални заедници.

Во понатамошните активности предвидено е да се достави барање до градоначалникот и раководителите на релевантните сектори за средби каде жените ќе имаат можност дирекно да ги застапуваат барањата.

Сподели:

Повеќе објави

Средба за сработеното во с.Пчиња

На 30.01.2022год. беше одржана средба и со жените од работниот тим во селото Пчиња. На средбата се дискутираше за сработеното во 2021 година, и нивните

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои