Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Отворен ден во општина Конче

На 22.07.2021 год. во општина Конче се реализира отворениот ден, со жени од општината за идентификација на нивните локални потреби.
Од идентификуваните проблеми со кои се соочуваат жените, ќе се приоретизираат неколку и како барање ќе бидат поднесени до општината за нивно решавање.

Сподели:

Повеќе објави

Средба со жените ромки од Штип

Во Штип на 13.10, се оддржа средба со група на активни жени ромки од Штип во поддршка на здружението „Черења“. На работната средба учесничките ги

Средба со жените во Штип

На 26 септември во Хотел Изгрев се одржа средба со жените од општина Штип. На средбата се разговараше за предизвиците и проблемите со кои се