Отворен ден во општина Конче

На 22.07.2021 год. во општина Конче се реализира отворениот ден, со жени од општината за идентификација на нивните локални потреби.
Од идентификуваните проблеми со кои се соочуваат жените, ќе се приоретизираат неколку и како барање ќе бидат поднесени до општината за нивно решавање.

Сподели:

Повеќе објави

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои

Средба со градоначалникот на Струмица

Организација на жени Струмица, во соработка со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Општина Струмица, на 29.11.2021 год. организираше дебата, на која се презентираа