Организација на жени Струмица за своите почетни активности на проектот БИДИ АКТИВНА – БИДИ ГЛАСНА!

Во периодот март-април 2020 година како почетни активности организацијата на жени од Струмица идентификуваше 4 локални лидерки од две заедници – 6-та Урбана заедница од градот Струмица и село Босилово, општина Босилово и оствари две онлајн средби со истите.

Подготвија анкетен прашалник за идентификување на потребите и проблемите со кои се соочуваат жените од двете заедници, кој ќе на терен ќе се спроведува во мај.

Креирана е фејсбук страна на проектот „Биди активна – биди гласна!“ како дел од проектот ВКЛУЧИ СЕ_ ПОБАРАЈ ГЛАСНО! и ексел база за внес на податоци за активни жени од двете заедници. Проектниот тим во овој период врши и редовно следење на активностите на општините Струмица и Босилово, преку нивните официјални веб страни и страните на социјалните мрежи.

Сподели:

Повеќе објави

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои

Средба со градоначалникот на Струмица

Организација на жени Струмица, во соработка со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Општина Струмица, на 29.11.2021 год. организираше дебата, на која се презентираа