Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Одржана еднодневна работилница во Куманово

На 01.11 (вторник) во Куманово, од страна на ХЗ „Мајка“ беше одржана еднодневна работилница. На работилницата се разговараше за родовиот концепт, родово одговорно буџетирање како и рамката за родова анализа. На работилницата присуствуваа: членови на КЕМ, Претседателката на Совет на Општина Куманово и жени од локални заедници со кои тие континуирано работат  ( Пчиња, Табановце, Биљановце, Режановце и Перо Чичо), преставнички од НСРР, АГОРА и ХЗ „Мајка“.

Сподели:

Повеќе објави

Средба со жените ромки од Штип

Во Штип на 13.10, се оддржа средба со група на активни жени ромки од Штип во поддршка на здружението „Черења“. На работната средба учесничките ги

Средба со жените во Штип

На 26 септември во Хотел Изгрев се одржа средба со жените од општина Штип. На средбата се разговараше за предизвиците и проблемите со кои се