Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Завршен настан

Како завршен настан група од 25 женски активистки од Штип, со помош и поддршка на ЕХО Едукативно-хуманитарна организација Штип, поднесоа предлог барања за вклучување на мерки во релевантните општински програми и соодветна распределба на финансиски средства од општинскиот буџет, како ефикасно би се одговорило на најважните, приоритетни потреби на жените и девојките во Општина Штип. 

На завршниот настан одржан на 12 ноември 2021 год. пред директорите на јавните претпријатија во Штип, Претседателката и советнички од Советот на Општината како и на пошироката јавност беа презентирани  пет родово буџетски иницијативи. Иницијативите беа поделени на повеќе интервенции/активности, како одговор на најприоритетните потреби на жените и девојките од нашата локална заедница и предлог-интервенции за нивно решавање од страна на Општина Штип.  

Овие барања се продукт на неколкумесечно интензивно и фокусирано работење на ЕХО и јадрото женски активистки од неколку заедници во градот Штип, во рамките на проектот ВКЛУЧИ СЕ-ПОБАРАЈ ГЛАСНО

ЕХО, како реномирана женска организација, со години наназад, вложува значајни напори за родовото одговорно буџетирање да стане континуирана пракса на општина Штип, преку вклучување, анимирање и помагање на поголем број на жени и девојки во заедницата, за да заедничките потреби и приоритети се преточат во релевантни, конкретни и специфични родово буџетски инницијативи. Истите, потпомогнати со соодветни алатки за застапување, би имале поголеми резултати и поголем импакт во заедницата, но и пошироко. Ваквите залагања треба да послужат како пример и добра пракса за женскиот граѓански активизам, а во насока на подобрување и унапредување на локалниот, правичен, рамномерен и родово-инклузивен социоекономски развој. 

   

    

   

    

 

Сподели:

Повеќе објави

Средба за сработеното во с.Пчиња

На 30.01.2022год. беше одржана средба и со жените од работниот тим во селото Пчиња. На средбата се дискутираше за сработеното во 2021 година, и нивните

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои