Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Завршен настан

Како завршен настан група од 25 женски активистки од Штип, со помош и поддршка на ЕХО Едукативно-хуманитарна организација Штип, поднесоа предлог барања за вклучување на мерки во релевантните општински програми и соодветна распределба на финансиски средства од општинскиот буџет, како ефикасно би се одговорило на најважните, приоритетни потреби на жените и девојките во Општина Штип. 

На завршниот настан одржан на 12 ноември 2021 год. пред директорите на јавните претпријатија во Штип, Претседателката и советнички од Советот на Општината како и на пошироката јавност беа презентирани  пет родово буџетски иницијативи. Иницијативите беа поделени на повеќе интервенции/активности, како одговор на најприоритетните потреби на жените и девојките од нашата локална заедница и предлог-интервенции за нивно решавање од страна на Општина Штип.  

Овие барања се продукт на неколкумесечно интензивно и фокусирано работење на ЕХО и јадрото женски активистки од неколку заедници во градот Штип, во рамките на проектот ВКЛУЧИ СЕ-ПОБАРАЈ ГЛАСНО

ЕХО, како реномирана женска организација, со години наназад, вложува значајни напори за родовото одговорно буџетирање да стане континуирана пракса на општина Штип, преку вклучување, анимирање и помагање на поголем број на жени и девојки во заедницата, за да заедничките потреби и приоритети се преточат во релевантни, конкретни и специфични родово буџетски инницијативи. Истите, потпомогнати со соодветни алатки за застапување, би имале поголеми резултати и поголем импакт во заедницата, но и пошироко. Ваквите залагања треба да послужат како пример и добра пракса за женскиот граѓански активизам, а во насока на подобрување и унапредување на локалниот, правичен, рамномерен и родово-инклузивен социоекономски развој. 

   

    

   

    

 

Сподели:

Повеќе објави

Средба со жените ромки од Штип

Во Штип на 13.10, се оддржа средба со група на активни жени ромки од Штип во поддршка на здружението „Черења“. На работната средба учесничките ги

Средба со жените во Штип

На 26 септември во Хотел Изгрев се одржа средба со жените од општина Штип. На средбата се разговараше за предизвиците и проблемите со кои се