ЕХО Штип работа во фокус групи

Реализирани фокус групи и отворени денови 1 и 2 во Штип.
На вториот отворен ден пријавени 48 проблеми, жените заинтересирани за вклучување во активностите на ЕХО.

Сподели:

Повеќе објави

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои

Средба со градоначалникот на Струмица

Организација на жени Струмица, во соработка со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Општина Струмица, на 29.11.2021 год. организираше дебата, на која се презентираа