Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

ЕХО Штип работа во фокус групи

Реализирани фокус групи и отворени денови 1 и 2 во Штип.
На вториот отворен ден пријавени 48 проблеми, жените заинтересирани за вклучување во активностите на ЕХО.

Сподели:

Повеќе објави

Средба со жените ромки од Штип

Во Штип на 13.10, се оддржа средба со група на активни жени ромки од Штип во поддршка на здружението „Черења“. На работната средба учесничките ги

Средба со жените во Штип

На 26 септември во Хотел Изгрев се одржа средба со жените од општина Штип. На средбата се разговараше за предизвиците и проблемите со кои се