ЕХО на средбата со Градоначалникот на Штип

На 10.11.2021 год. тимот на ЕХО оствари средба со  Градоначалникот  на Штип г-дин Иван Јорданов.
На  состанокот Градоначалникот беше запознат со теренските активности на ЕХО и локалните женски јадра од неколку заедници во градот Штип, во рамките на проектот ВКЛУЧИ СЕ-ПОБАРАЈ ГЛАСНО” .
Во фокусот на оваа средба беше, информирање и дискусија за  веќе поднесените пет родово буџетски иницијативи до општината, за решавање на акутни проблеми со кои се соочуваат жените во нивната заедница.
Врз основа на позитивниот став и отвореноста за соработка на градоначалникот, ЕХО со долгогодишното искуство во мониторирање  на полето на транспарентно и отчетно владеење на локалните власти, ќе  продолжи да им помага на  јадрата женски активистки кон остварување на нивните барања.
      

Сподели:

Повеќе објави

Средба со градоначалникот на општина Конче

На 2.12.2021год. жените од село Конче одржаа работна средба со градоначалникот на општина Конче г-н Златко Ристов. На средбата тие ги презентира предлог барањата за решавање проблемите со кои

Средба со градоначалникот на Струмица

Организација на жени Струмица, во соработка со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Општина Струмица, на 29.11.2021 год. организираше дебата, на која се презентираа