Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

ЕХО на средбата со Градоначалникот на Штип

На 10.11.2021 год. тимот на ЕХО оствари средба со  Градоначалникот  на Штип г-дин Иван Јорданов.
На  состанокот Градоначалникот беше запознат со теренските активности на ЕХО и локалните женски јадра од неколку заедници во градот Штип, во рамките на проектот ВКЛУЧИ СЕ-ПОБАРАЈ ГЛАСНО” .
Во фокусот на оваа средба беше, информирање и дискусија за  веќе поднесените пет родово буџетски иницијативи до општината, за решавање на акутни проблеми со кои се соочуваат жените во нивната заедница.
Врз основа на позитивниот став и отвореноста за соработка на градоначалникот, ЕХО со долгогодишното искуство во мониторирање  на полето на транспарентно и отчетно владеење на локалните власти, ќе  продолжи да им помага на  јадрата женски активистки кон остварување на нивните барања.
      

Сподели:

Повеќе објави

Средба со жените ромки од Штип

Во Штип на 13.10, се оддржа средба со група на активни жени ромки од Штип во поддршка на здружението „Черења“. На работната средба учесничките ги

Средба со жените во Штип

На 26 септември во Хотел Изгрев се одржа средба со жените од општина Штип. На средбата се разговараше за предизвиците и проблемите со кои се