Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Еднодневна работилница за јакнење на капацитетите за родова еднаквост во с.Босилово

На 23 септември во просториите на Едукативниот центар во Босилово беше спроведена еднодневна работилница на тема  „Јакнење на капацитетите за концептот на родовата еднкавост“, на која присуствуваа 9 учеснички, од кои 4 активни жени од Босилово и претставници на локалната самоуправа – координаторката за еднкави можности на општината и советничките кои се членови на КЕМЖМ и тимот на ОЖ Струмица. Учесничките се стекнаа со знаења за поимите род и пол, родовата еднкавост и родови улоги како и механизмите за унапредување на родовата еднаквост на локално ниво.

Сподели:

Повеќе објави

Работилница во Куманово

Хуманитарното здружение „Мајка“ од Куманово одржа работна средба за изработка на Програмата на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. На работилницата учествуваа претставници

Средба со жените ромки од Штип

Во Штип на 13.10, се оддржа средба со група на активни жени ромки од Штип во поддршка на здружението „Черења“. На работната средба учесничките ги

Средба со жените во Штип

На 26 септември во Хотел Изгрев се одржа средба со жените од општина Штип. На средбата се разговараше за предизвиците и проблемите со кои се