АКТУЕЛНО

За Платформата

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Платформата има за цел да ја поттикне и зголеми соработката помеѓу сите организации кои работата на унапредување на женските права како и место каде женските организации ќе споделуваат и разменуваат искуства, ќе разговараат на теми важни за женското движење, теми поврзани со работењето на општините, граѓанските можности за вклучување во процесите на носење одлуки како на локално така и на централно ниво. Ќе служи како место каде ќе произлегуваат идеи и акции за застапување за промени.

Мултимедиа

На 10.11.2021 год. тимот на ЕХО оствари средба со  Градоначалникот  на Штип г-дин Иван Јорданов. На  состанокот Градоначалникот беше запознат со теренските …

На 19.11.2021 во Табановце се одржа мрежен состанок со жените со кои работи ХЗ “Мајка”, од селата Табановце, Пчиња, Биљановце и населбата …

На 19.11.2021 се одржа настан за мобилизација на заедницата во селото Табановце. Жените започнаа со уредување на едно катче „конфор зона за …

На 28-29 октомври 2021 год. во Скопје, претставнички на невладини организации од Северна Македонија и Албанија се сретнаа на дводневната работилница за …

ПРОЕКТОТ ГО СПРОВЕДУВААТ

Проектот „Вклучи се – побарај гласно!“ на НСРР – Национален совет за родова рамноправност и АГОРА – Центар за промовирање граѓански вредности, е поддржан во рамките на проектот на UN Women „Промовирање на родово-одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија“, со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој - Сида.